Provozní řád

Provozní řád dětského hřiště slunečnice.

Herna je určena pro děti ve věku 1 – 15let a je rozdělena do zón.
Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto úrazy.
Celý areál je nekuřácký a platí zákaz vstupu zvířat.
Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.
Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána.
Konzumovat v zóně k tomu určené lze pouze jídlo a pití zakoupené v baru, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma, vyjma oslav.
Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Slunečnice.
Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajícími se „atrakcí a vybavení hřišť“
Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.
Dbejte pokynů personálu a informací na tabulích na jednotlivých zónách.
Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a protiskluzové ponožky.
Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty. To se týká i cvočků a jiných kovových ozdob na kalhotech.
Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).
Doprovodná osoba může vstoupit s dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.
Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo, osobám v karanténě.
Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného.
Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.
Prostor pro kočárky je v šatně a za volně ložené věci v kočárku nenese vedení společnosti žádnou zodpovědnost.
Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky, v tomto případě počítejte s čekací dobou.
Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.
Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.

Slunečnice, provozovatel Ahoj Slunečnice s.r.o., se sídlem Praha 4, Tatarkova 731, IČO:052 73 528